Hyresgästerna hos Göteborgs kommunala bostadsföretag har blivit lite mer nöjda med sitt boende det senaste året. Betyget, det så kallade Nöjd-boende-index, har stigit från 66 till 67. Det visar Framtidenkoncernens kundundersökning för 2009.

– Bostadsföretagen behåller en jämn och hög kvalitet i boendet, och ökar till och med nöjdheten ett snäpp. Det är roligt och visar att hyresgästerna trivs gott hos oss och att medarbetarna gör ett bra jobb, säger Carl-Johan Korsås, vd för Framtidenkoncernen.

Bäst betyg i Torslanda, lägst i Lärjedalen

Mest nöjda är hyresgästerna som bor i Torslanda med ett NBI på 78. Sedan följer stadsdelarna Centrum, Linnéstaden och Frölunda med 71. Minst nöjda är de boende i Lärjedalen, där NBI är 60.

Förvaltnings AB Framtiden har gjort årliga kundundersökningar sedan 1997. Årets enkät, som är den mest omfattande i landet, gick ut till 36.500 hushåll, av dessa svarade 62 procent vilket ses som en hög svarsfrekvens.

Fotnot:
Nöjd-boende-index, NBI och Fastighetsägarbetyg, FB, anges på en skala 0–100 där över 60 räknas som bra och över 70 som mycket bra.

1540.jpg

NBI skiljer sig mellan Göteborgs stadsdelar. Högst betyg får de allmännyttiga bostadsbolagen i Torslanda, Centrum, Linnéstaden och Frölunda. Lägst betyg får de i Lärjedalen och Tynnered. Södra Skärgården och Älvsborg redovisas ej p g a för få svarande.

62E6.jpg

Fastighetsägarbetyget skiljer sig också mellan stadsdelarna. Även här ger Torslandaborna högst betyg. Och lägst betyg får de kommunala fastighetsägarna i Lärjedalen. Södra Skärgården och Älvsborg redovisas inte p g a för få svarande.