Antalet andrahandsuthyrningar av lägenheter i Göteborg ökade kraftigt år 2002 jämfört med året innan. Samtidigt ser antalet svarta lägenhetsaffärer ut att minska något. Det visar den undersökning där BoPlats Göteborg tagit tempen på bostadssituationen i stan.

BoPlats Göteborg har ställt en rad frågor om bostäder till de större uthyrarna av lägenheter i Göteborgs centrala och halvcentrala delar. 22 bostadsföretag, med sammanlagt omkring 27.700 lägenheter, svarade på enkäten som även genomfördes för ett drygt år sedan. De två perioder som jämförs är 1 juli 2000 – 1 november 2001 (16 månader) respektive 1 november 2001 – 31 december 2002 (14 månader).

De nya siffrorna visar att andrahandsuthyrningen fördubblats mellan de två perioderna. Undersökningen, som i första hand fokuserar på att kartlägga de svarta lägenhetsaffärerna, visar att färre personer har fått erbjudande om att köpa lägenheter. Priserna ligger också stilla.

Betala extra för andrahansdlägenheten

Men var femte hyresgäst som hyr i andra hand får betala ett påslag på över 20 procent på hyran utan kvitto enligt undersökningen.

Byten mellan hyreslägenheter i attraktiva områden och bostadsrätter, villor och fritidshus har ökat från 7 till 15 procent. Policyn för att en andrahandshyresgäst ska få ta över lägenhetskontraktet har skärpts. Förra året var det bara 0,3 procent av de lediga lägenheterna som gick till hyresgäster som hyrde i andra hand.

Under den första perioden nekade bostadsföretag till 91 lägenhetsbyten. Motsvarande siffra för den andra perioden var 144. Det tyder på att antalet försök att skenbyta lägenheter ökat.

BoPlats Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och de flesta hyresvärdarna i stan.