Fler digitala möjligheter på gång. Sedan förra veckan kan göteborgarna anmäla sitt Attefallshus digitalt till stadsbyggnadskontoret. Innan året är till ända blir det möjligt att sköta alla bygglovsärenden via datorn.

Våren 2014 kunde göteborgarna digitalt söka bygglov för skyltar, och i höstas lanserades samma möjlighet för braskaminer. Sedan den 2 februari välkomnar stadsbyggnadskontoret också anmälningar av bygglovsbefriade åtgärder digitalt.

Ett så kallat Attefallshus på 25 kvadratmeter kan alltså numera, liksom en 15 kvadratmeter stor tillbyggnad, anmälas via några enkla knapptryck.

– Innan årets slut ska vi ta det sista steget och öppna även för digitala ansökningar som gäller bygglov, marklov och rivningslov, säger Evelina Ahlqvist Johnels som är projektledare för digitalisering och it-utveckling på stadsbyggnadskontoret.

Går fortfarande att skicka in ansökan på papper
Runt om i landet finns det kommuner som på olika nivåer redan introducerat digitala tjänster vid bygglovsansökningar. En del nöjer sig tills vidare med att ta emot ansökningar digitalt, för att sedan själva hantera dem traditionellt analogt – men på stadsbyggnadskontoret i Göteborg vill man kunna ge stadens medborgare möjligheten att sköta hela ansökningsprocessen digitalt.

– Vi har förstås lärt oss en del av de kommuner som använt tjänsten, men vi har valt att skynda långsamt för att hela tiden kunna återkoppla och utvärdera de steg vi tar, säger Evelina Ahlqvist Johnels.

En viss datorvana underlättar förstås, ritningen måste till exempel skannas in och bifogas digitalt.

– Har man inte utrustning själv kan säkert det arkitektkontor som gjort ritningen hjälpa till. Och föredrar man att skicka in sin ansökan på papper som tidigare, går det förstås också bra, säger Evelina Ahlqvist Johnels.

Stadsbyggnadskontorets personal utbildas under året för att klara steget in i den digitala förändring som på sikt väntas löna sig. Inte bara i bättre service för göteborgarna, utan även ekonomiskt.