Backa stadsdelsnämnd sa på onsdagen ja till planerna på en utbyggnad av OBS Bäckebol i ett remissvar till Byggnadsnämnden.

Kooperativa förbundet, KF, som äger OBS Stormarknad i Bäckebol på Hisingen vill bygga ut området med
cirka 20 000 kvm för att etablera ny handel med framförallt byggvaror.

Det kan också bli aktuellt med ett systembolag i området. Backa stadsdelnämnd anser att ett systembolag vid OBS inte får innebära att systembolaget på Selma Lagerlöfs Torg försvinner. Det skulle i så fall vara negativt för butikerna vid torget. Detta strider också mot Göteborgs Stads mål att verka för levande torg i stadsdelarna.

Tidigare har Gunnareds stadsdelsnämnd sagt nej till en utbyggnad och begärt en bättre utredning av hur handeln i grannstadsdelarna påverkas.