Antalet hyreslägenheter som annonserades ut på Boplats Göteborg ökade med över 14 procent förra året, inte minst tack vare att allt fler privata hyresvärdar ansluter sig till marknadsplatsen. Men även söktrycket ökar, i snitt anmäler 777 sökande sitt intresse till varje utannonserad lägenhet.

Det är skillnad på utbud och efterfrågan vad gäller hyreslägenheter i Göteborg. Förra året annonserades 8.650 lediga lägenheter ut på marknadsplatsen Boplats Göteborg, samtidigt som 84.000 personer hade registrerat sig som sökande. I båda fallen var det en ökning jämfört med 2007, med 14,3 respektive 10,5 procent.

– Den genomsnittliga kötiden fortsätter att växa. Det varierar naturligtvis väldigt mycket mellan olika områden, men de som får en lägenhet nu har i snitt väntat i närmare två år. De som anmäler sig nu kan kanske få vänta i uppemot fem år på liknande lägenheter, säger Maria Meyer-Martins, vd på Boplats Göteborg.

Matchar ägare och sökande

Fast någon regelrätt kö är det inte på Boplats Göteborg. Fastighetsägarna är fria att välja vilka hyresgäster de vill ha, oavsett hur länge sedan det var som de sökande anmälde sig.

– Det är väldigt olika vilka kriterier de olika fastighetsägarna har. Ofta vill man ha hyresgäster som planerar att bo kvar länge, till vissa hus föredrar man yngre hyresgäster, till andra äldre eller barnfamiljer. Ibland finns det minimikrav på inkomst för att kunna klara av hyran, ibland finns det begränsningar på hur många personer som får bo i lägenheterna, säger Maria Meyer-Martins.

Privata fastighetsägare ökar

En stor anledning till att antalet utannonserade lägenheter har ökat är att allt fler privata hyresvärdar ansluter sig till Boplats Göteborg. Förra året ökade de sin annonsering från 2.500 till 3.100 lägenheter.

– Vi får allt fler signaler om att fastighetsägarna är nöjda med vår service. Det är ju här efterfrågan finns samlad, och eftersom fastighetsägarna har tillgång till vårt datasystem kan de lättare hitta ”rätt” hyresgäster, säger Maria Meyer-Martins.

Fler på Hisingen än i centrum

Lättast att få lägenhet är det på Hisingen och i norr, där 2.495 respektive 2.144 lägenheter annonserades ut 2008. Utbudet är betydligt kärvare i centrum, öster och väster. I centrum, som är populärast bland de sökande, bara 1.174 lägenheter ut, och av dem var 613 studentbostäder.

Trycket på varje utannonserade lägenhet ökade också förra året, då i snitt 777 personer anmälde sitt intresse till varje ledig lägenhet, jämfört med 704 personer året innan. Ändå är det oftast mindre än hälften av de hugade som är fortsatt intresserade efter att de fått en första visning av lägenheten.

Tydligare beskrivningar behö vs

– Det finns mycket att göra vad gäller hur lägenheterna beskrivs och presenteras, så att de sökande tidigt kan bilda sig en korrekt uppfattning om hur de ser ut. Samtidigt är det svårt att motivera den förra hyresgästen att göra någon avancerad ”home staging” innan han eller hon flyttar, för att göra den attraktiv, säger Maria Meyer-Martins.

Boplats Göteborg har ju för övrigt själva nyligen flyttat, och är sedan 7 januari granne med Feskekôrka på Rosenlundsplatsen. Förra årets 19.300 besökare ser nu ut att kunna bli fler.

– Vi har ökat från 200 kvadratmeter till nästan 300 och ligger nu samlade på ett plan. Redan första veckan på plats har vi märkt en stor skillnad, vi har haft fler besökare än någonsin, säger Maria Meyer-Martins.