Utemiljön i Bergsjön kan bli mycket bättre. Det är kommunala förvaltningar och fastighetsägare i stadsdelen överens om. Därför vill man nu ha idéer från boende i stadsdelen. Under hela februari månad tar Agenda 21 kontoret emot synpunkter och förslag.

Det finns goda möjligheter att skapa en tilltalande och trygg utemiljö i Bergsjön. Fastighetsägarna, stadsdelsförvaltningen och andra kommunala förvaltningar arbetar nu tillsamman för att göra Bergsjön renare, tryggare och vackrare. Alla inblandade försöker samordna sina insatser.

Och vad som behöver göras, det har nu de boende verkligen chans att påverka. Agenda 21 kontoret tar emot synpunkter. Det går bra att skriva, rita, e-posta eller göra ett besök och säga vad man tycker.

– Det finns ett stort engagemang här i Bergsjön. Nu när vi har möjlighet att göra något, är det självklar att vi vill ta del av all den kunskap som finns bland invånarna, säger Helena Carling, som samordnar arbetet på Agenda 21 kontoret.

– Nu när vi det blir många aktörer som satsar kommer det att märkas när vi gör något. Dessutom har vi avsatt pengar inom Storstadssatsningen för just ute miljön, förklarar Helena Carling.

Fakta:
På Agenda 21 kontoret i Bergsjön Centrum (Rymdtorget) finns en utställning med kartor och foton. Här finns det också möjlighet för alla att tala om vad som är bra och dåligt i utemiljön. Den 18 februari blir det en temakväll, där fastighetsägare och förvaltare medverkar.