Bergsjöns stadsdelsnämnd vill att nybyggnationen av stora lägenheter sprids för att minska segregationen. Det svarar nämnden till kommunstyrelsen som ska yttra sig över den statliga utredningen ”Att motverka hemlöshet. En sammanhållen strategi för samhället”. Bergsjöns SDN anser att regeringen bör uppmärksammas på att invandringen fört med sig nya bostadsbehov.

Dagens behov i invandrartäta stadsdelar löses inte med små och medelstora lägenheter som det statliga investeringsbidraget var tänkt att finansiera anser Bergsjöns stadsdelsnämnd vid sitt möte i tisdags.

Bostadsbehovet idag är istället stora lägenheter för de ofta stora familjerna. Därför vill Berghsjöns politiker se fler stora lägenheter och att de byggs i många olika delar av staden.

Bergsjön anser också den allvarliga problematiken att vissa etniska grupper har särskilt svårt att få bostad i dagens Sverige saknas i slutbetänkandet.

Nämnden tillstyrker flertalet av kommitténs förslag men avvisar bestämt förslaget att till ny bestämmelse om rätten till en fast bostad till en person som är att betrakta som hemlös. Bergsjön anser att förslaget skulle innebära att socialtjänsten får en rättighetslag som svårligen kan uppfyllas.