Det är en något sliten och nedgången 50-åring. Men nu ska Bjurslätts torg byggas om och fräschas upp. ”Äntligen! Det här har vi jobbat länge för”, säger Barbro Rohdin, miljösamordnare i Lundby.

I framtiden blir det grönare och mer parklikt på torget. Förutom nya rabatter, häckar och soffor, blir det bland annat plats för ett vårdträd, en boulebana, cykelställ och en skulptur.

”Också ett återvinningsprojekt”

– Ja, en skulptur måste ju alla torg med självaktning ha, säger Barbro Rohdin och skrattar.

Stenskulpturen ”Innevånare”, av Annika Löb Mossberg, är gjord i röd bohusgranit. Även delar av de nya plattorna ska gå i röd-rosa.

Hela plattläggningen på torget görs om, bland annat med 600 kvadratmeter återvunna stenplattor.

– Renoveringen är faktiskt ett återvinningsprojekt också. De här plattorna har tidigare legat på Chapmans torg i Majorna, säger Barbro Rohdin.

Synpunkter och klagomål ligger till grund

Förändringarna är ett resultat av flera års arbete och samarbete. Det har funnits många förslag och planer på att rusta upp torget genom åren.

– Men det var först 2002 när vi bildade en arbetsgrupp som arbetet började ta fart ordentligt.

– Och de här ritningarna bygger verkligen på alla synpunkter och klagomål som kommit in under resans gång, säger Barbro Rohdin.

Arbetet ska vara klart i november i år och renoveringen, som går på cirka 1,9 miljoner kronor, bekostas till 95 procent av Trafikkontoret, Bostadsbolaget och Park- och naturförvaltningen.

Fotnot:
Förutom SDF Lundby har trafikkontoret, park- och naturförvaltningen, Bostadsbolaget och skulptören och boenderepresentanten Annika Löb Mossberg ingått i arbetsgruppen för Bjurslätts torg.