Alla Angeredsbor är på onsdag 12 mars inbjudna till Blå Stället för en helkväll om framtidens Angered. "Att låta medborgarna vara med från början är ett arbetssätt som är oerhört givande eftersom de har helhetssynen", säger Jan-Åke Ryberg, samordnare för Vision Angered.

Det finns stora planer för Angered de närmaste tio åren. Ett närsjukhus är redan öppnat, en sim- och ishall på gång, nya arbetsplatser, bostäder och butiker planeras liksom ett kulturtorg.

– Men utvecklingen måste ske tillsammans med Angeredsborna, säger han.

Därför har man bjudit in de boende till Blå Stället för att man där ska kunna ta del av planerna, diskutera och föra fram sina uppfattningar. I planeringen hittills har man använt sig av medborgargrupper, en metod Vision Angered vill fortsätta att använda sig av.

– Den ljusa utvecklingen beror på att många har fått jobb och att det har byggts fler egnahem i området så att den som vill göra boendekarriär inte behöver flytta från Angered, säger Jan-Åke Ryberg.

Fotnot:
Helkvällen på Blå Stället börjar klockan 18:00.