Ny rapport från Bostadsbolaget. Hyresgästerna i Bostadsbolagets lägenheter i Norra Biskopsgården är positiva till kameraövervakning. Det visar en utvärdering som Svenska Ledargruppen gjort åt Bostadsbolaget.

– Att våra hyresgäster trivs och känner sig trygga är jätteviktigt för oss. Vi måste vara lyhörda och lyssna på de boende. Det är tillsammans med dem som vi skapar bra bostadsområden, säger Bostadsbolagets vd Kicki Björklund.

Önskemål från hyresgästerna
Kamerorna installerades efter en mycket orolig tid i området 2009, med bränder och skadegörelse. Då hölls dialogmöten om hur man kunde skapa ökad trygghet. Ett önskemål från hyresgäster var just kameraövervakning för att förhindra brott.

Hösten 2010 installerades 15 kameror, sedan länsstyrelsen gett sitt tillstånd. Kamerorna övervakar garage, parkeringsplatser och fasader runt miljöhusen i området.

Nu har kamerorna utvärderats och rapporten visar en positiv bild. Exempelvis tycker 82,9 procent av de svarande hyresgästerna att kameraövervakningen är bra.

Ska användas i trygghetsarbetet
Förutom hyresgäster har även medarbetare, räddningstjänst och polis medverkat i utredningen.

Ännu är det inte klart vad rapporten kommer att leda till, men den ska användas i bolagets fortsatta trygghetsarbete.

Bostadsbolaget (Göteborgs stads bostadsaktiebolag) är ett av Göteborgs kommunala bostadsföretag med omkring 23 000 lägenheter och ingår i Framtidenkoncernen.