En oas med bänkar att sitta på i vårsolen, en lekpark eller kanske databutik... Idéerna och önskemålen var många när barn och pensionärer tyckte till om Dr Fries torg i Guldheden. ”Det är viktigt att ha med de boende i planeringen”, säger Ulrika Lundquist, arkitekt vid stadsbyggnadskontoret.

Arbetet med att inventera behovet av förbättringar på och kring Dr Fries torg har precis startat. Ännu är jobbet med en ny detaljplan i en tidig inledningsfas – det man på stadsbyggnadskontoret kallar för programskedet.

Okonventionell väg

Innan några förändringar verkligen kan komma till stånd återstår mycket arbete och planer ska ställas ut både på bibliotek och på stadsbyggnadskontor så att allmänheten får tycka till.

Men för att redan från allra första början i processen få ett så bra underlag som möjligt för planeringen valde Ulrika Lundquist en möjligen något okonventionell väg, men onekligen intressant väg.

Unga och gamla tyckte till

Hon samlade en liten referensgrupp med barn och pensionärer omkring sig för att få idéer och inspiration och för att få ta del av deras kunskaper om torget.

– När det gäller till exempel barn så står det i FN:s barnkonvention att alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, så ska barnets bästa komma i första rummet.

– För detta ändamål ska barnet beredas möjlighet att höras direkt eller genom företrädare, säger Ulrika.

Därför träffades nyligen skolbarnen August Asztély och Kajsa Brudin och pensionärerna Rolf och Britt Andersson och Ulla von Schulzenheim i biblioteket vid Dr Fries torg för att utbyta idéer med Ulrika. Två saker kunde de enas om utan någon som helst tvekan – de gillar alla torget och det är en plats som inger trygghet.

– Jag är då aldrig otrygg på torget, menade August.

Så ska trivseln öka

Men när väl det är sagt så kunde alla tänka sig vissa förbättringar för att göra torget ännu mer trivsamt. Med hjälp av papper och färgkritor fick alla visa vilka förändringar de kunde tänka sig och önskemålen var många.

Redan i dag används torget till en rad olika aktiviteter där människor möts kring exempelvis underhållning och fest.

– Jag vill ha torget som en plats där flera generationer kan mötas, en oas där barnen leker och vuxna kan njuta i vårsolen på bänkar med grönska runtomkring, sade Ulla von Schulzenheim.

– Jag vill ha en databutik vid torget, fyllde August i och Kajsa förklarade att hon gärna ville ha något kul att göra på torget när pappa var inne och handlade i någon av butikerna.

Förtätning

Gruppen pratade om och gav förslag till olika planlösningar som omfattade önskemål som kunde passa alla åldrar och Ulrika antecknade.

– Jag kommer att ta med mig allt detta i det fortsatta arbetet. Vi har ett uppdrag att jobba med torget och förtätning av byggnation här precis som i hela Göteborg.

– Dr Fries torg byggdes i början av 1950-talet och en gång bodde här mycket fler människor än det gör i dag så för att torget och dess butiker ska kunna fortsätta att vara en levande mötesplats för människor så behövs en ny planering, säger Ulrika.