"Vi har fått ett fantastiskt gensvar från brukarna". På boendet Victor ska personer i hemlöshet få samlat stöd. Enhetschef Christian Kanold berättar om en intensiv start och om ett lyckat samarbete med sjukvården som kan rädda liv.

Christian Kanold, enhetschef på Victor.

Nu har det gått tre månader sedan socialförvaltningen Sydväst öppnade ett nytt boende för personer i hemlöshet i akutboendet Nya tillfällets tidigare lokaler i Högsbo.

Boendet Victor är ett mindre boende med mer stöd. Här ska de boende få hjälp med grundläggande behov som boende och mat, men också med beroende och psykiska sjukdomstillstånd och hjälp att komma i gång med något meningsfullt att göra.

– De vi möter behöver ofta stöd på många områden, men har svårt att klara det på egen hand. Här får de samlad hjälp och vi rustar dem så att hjälpen följer med när de flyttar vidare till ett mer permanent boende, berättar Christian Kanold, enhetschef.

Den första tiden har Christian Kanold och hans medarbetare ägnat åt att göra i ordning lokalerna och ta fram rutiner för verksamheten. Samtidigt har man haft möten med sjukvården och idéburen sektor för att bygga samarbeten och en fungerande helhet.

Lyckat samarbete med LARO

Flera bitar börjar nu komma på plats. Två gånger i veckan är en sjuksköterska från Sahlgrenska universitetssjukhusets LARO-mottagning på boendet. LARO står för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende och är en behandling som ges till personer med ett svårt opioidberoende. Målet är att rädda liv, då nästan alla narkotikarelaterade dödsfall orsakas av opioider. Sjuksköterskan ger behandling på plats till de som är inskrivna i behandlingsprogrammet, fångar upp de som halkat ur och hjälper dem som är intresserade att ansöka. Hon delar också ut överdosmotgiftet Naloxon.

– Vi har fått ett fantastiskt gensvar från brukarna. De känner ofta att de inte hittar hjälpen eller så missar de sin besökstid, här kan de gå rakt ut från sin rum och in på sjuksköterskans kontor och få hjälp. Det har skapat en stor trygghet, säger Christian Kanold.

Från och med 30 januari kommer också en sjuksköterska från ACT Göteborg vara placerad på boendet. Sjuksköterskan ska arbeta tillsammans med boendepersonalen och erbjuda stöd till de som lider av en samsjuklighet, det vill säga som både besväras av psykisk ohälsa och ett beroende.

– Det kan vara allt från att skriva remisser till att vara ett bollplank till personalen kring läkemedel och andra medicinska frågor, säger Christian Kanold.

Stöd att skapa ett socialt sammanhang

Nyligen blev det också klart med två samarbeten med idéburen sektor. Personal från Skyddsvärnet ska stötta de boende att skapa ett socialt sammanhang och nätverk utanför boendet. Det kan vara att följa med på besök hos myndigheter eller på aktiviteter som ordnas av olika brukarorganisationer.

– De ger också handfasta råd om vad det innebär att ha ett eget boende, allt från hemförsäkring till relationen med grannar, säger Christian Kanold.

Stadsmissionen ska leverera maten till boendet och göra caféet till en trygg mötesplats för de boende.

– Maten och måltiderna är jätteviktiga för återhämtningen. Om du äter bra minskar din stress och du kan ta till dig information och stöd på ett helt annat sätt, säger Christian Kanold.

För några veckor sedan flyttade också Smedjans sysselsättningscenter in i lokalerna. Smedjan är Socialförvaltningen Sydvästs sysselsättningsverksamhet för människor i hemlöshet. Tanken är att de boende ska kunna delta i olika aktiviteter som passar dem.

– Musik, träning eller reparera möbler – vad det blir för aktiviteter ska de boende komma fram till tillsammans med personalen på Smedjan. Målet är att starta de första grupperna i januari, säger Christian Kanold.

Dialog med polisen och företagare om tryggheten

Han tycker att den första tiden på boendet över lag har varit lugn, även om hot- och våldssituationer har förekommit. De flesta i samband med inflytt, vilket inte är ovanligt för målgruppen.

– De kommer ofta från en mycket stressig gatumiljö. Innan de fått sin sömn, mat och landat i att det faktiskt är här de ska bo så kan det ske incidenter. Men det har inte skett några händelser utanför boendet, säger Christian Kanold.

Boendet har ordningsvakt på plats dygnet runt och har regelbunden dialog med polisen och företagarna om tryggheten i området. Man har också satsat på att förbättra boendemiljön och göra uteplatsen mer trivsam för att de boende ska vilja vara där i stället för utanför boendet. Infravärme, kontakter för att ladda telefonen och bättre belysning är några åtgärder. Det finns också planer på att starta ett konstprojekt tillsammans med de boende för att göra det finare inne i huset.

Sammantaget har boendet fått en bra start, tycker Christian Kanold.

– Men vi kommer behöva åtminstone ett år för att bli den verksamhet vi vill. Det tar tid att få allt på plats och att skapa förtroende hos de vi är till. Det måste vi bygga långsiktigt, säger Christian Kanold.