Lättare att bygga upp ett liv. När en hemlös person slipper byta lägenhet efter att ha klarat provperioden innebär det vinster för alla inblandade. Konceptet BOkvar startade i Göteborg 2013. ”Tryggheten gör det lättare för individerna att bygga upp ett liv”, säger Elin Hedén, behandlingsassistent inom BOkvar.

BOkvar är ett samarbete mellan social resursförvaltning, fastighetskontoret och fastighetsägare i staden. Kort innebär det att hemlösa som erbjuds lägenhet genom BOkvar får stanna i samma lägenhet om de klarar referensperioden. Tidigare har systemet och vägen ut ur hemlöshet varit längre och krävt en flytt när personen klarat kraven för ett kommunalt kontrakt.

– Det kan vara väldigt stressande med en flytt, och för den målgrupp vi jobbar med kan det vara ännu mer stressande, säger Elin Hedén.

BOkvar ska inte blandas ihop med Bostad först, som finns i Göteborg och andra städer i Sverige. Människorna som kan kvalificera sig för Bostad först har varit hemlösa väldigt länge och har större bekymmer.

– Genom BOkvar får individen landa i en lägenhet och får kontaktpersoner som stöttar och lotsar. Det är inte samma omfattande stöd som inom Bostad först, säger Anette Hemfors, enhetschef på Boende, träning och referens.

Alla aktörer positiva
BOkvar startade 2013 och den nulägesrapport som nu gjorts visar att konceptet gynnar den enskilde, och att alla involverade aktörer är positiva till samarbetet. Elin Hedén berättar att det bli enklare för henne som behandlingsassistent att jobba långsiktigt, när hon vet att personen kan få bo kvar på samma ställe.

– Skaffar sig den boende en läkarkontakt är det skönt att veta att man kan behålla den. Personen kanske har skaffat sig boendestöd, som också går att behålla om man inte behöver flytta iväg till annan stadsdel, säger hon.

I nulägesrapporten berättar tidigare hemlösa ”Carina” om hur hennes liv har förbättrats tack vare BOkvar. Till stor del har hon lämnat sitt missbruk och är inte längre kriminell. Den stora förändringen tog form efter att hon fick en lägenhet där hon gavs möjlighet att fortsätta bo. Efter ett tag i den nya lägenheten släppte oron över att grannarna skulle tycka illa om henne.

– Min kontaktperson hjälpte mig, grannarna hejade på mig och jag lärde känna en kvinna på andra sidan gatan, hon är min vän nu, säger Carina i rapporten.

I rapporten framgår också att hon inte är säker på att hon hade klarat att flytta till en annan lägenhet.

Hoppas på samarbete med privata värdar
Under perioden januari 2015 till september 2017 fick totalt 128 personer kommunalt kontrakt via enheten Träning och referensboende. Av dessa är det 44 personer som fått bo kvar i sin referenslägenhet, BOkvar.

– Det är fantastiskt. Det hjälper den hemlöse att ta sig ur hemlöshet, det är bra för medarbetarna och det kortar våra insatstider och blir billigare för staden. Det är endast ett fåtal personer vi har fått avsluta boendet för därför att de inte skött sig via hyreslagen, säger Anette Hemfors.
Just nu finns BOkvar-samarbete med de kommunala bostadsbolagen Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder.

– Nästa steg i utvecklingen är att se över förutsättningarna till BOkvar via privata värdar. Det skulle göra att insatsen blev möjlig även för barnfamiljerna som i dag till största delen bor hos privata värdar, säger Anette Hemfors.