Från 7 januari finns Boplats Göteborg på Rosenlundsplatsen 1. "Vi förbättrar vår service genom att våra utställningar integreras med söktorget och blir ständigt bemannade", säger Maria Meyer-Martins, vd på Boplats Göteborg.

Med över 21.000 besökare i lokalen årligen och med aktiviteter i butiken som bobytardag och boköparskola har Boplats Göteborg sedan en tid sökt efter en större lokal.
I den nya lokalen ligger allt på ett och samma plan. Det innebär att receptionen och sökdatorerna blir betydligt lättillgängligare för alla besökare.

– Vi har stängt i lokalen för storhelgerna och flytten, men hemsidan kommer förstås att vara igång utan uppehåll, säger Maria Meyer-Martins.