Tar över Framtidens internköer. Den som söker lägenhet via Boplats ska tydligare kunna se sin aktuella plats i kön och exakt vilka krav de kommunala fastighetsägarna ställer på de sökande. Dessutom ska de allmännyttiga bostadsbolagens köer för internbyten från och med nu hanteras via Boplats. Allt för att öka transparensen på bostadsmarknaden.

Exakt var befinner jag mig i kön till just den lägenheten just nu, och hur lång kötid har de andra som söker samma lägenhet? Det är exempel på upplysningar som många bostadssökande kan vara intresserade av och som de efter dagens beslut i kommunstyrelsen snart kommer att få ta del av när de letar bostad via Boplats.

– Som systemet fungerar nu kan man se sin egen kötid men får ingen återkoppling hur nära man är varken under eller efter tilldelningsprocessen. När de sökande får full insyn i hur söktrycket ser ut för varje lägenhet blir det lättare att göra bedömningar i vilka områden man har störst chans att få en lägenhet, säger Erica Litzén, handläggare på stadsledningskontoret.

Fler privata lägenheter i Göteborg
Öppenheten med de sökandes kötider är obligatorisk för de allmännyttiga bolagen, som har just kötiden som en avgörande faktor för vem som tilldelas en ledig lägenhet. För de privata fastighetsägare som är anslutna till Boplats är det däremot fortfarande frivilligt om de vill ta hänsyn till de sökandes kötid eller inte.

– Det är till stor del den frivilligheten som gör att så många privata fastighetsägare är anslutna till Boplats över huvud taget. I Stockholm och Malmö har man krav på att följa kötiden och då väljer de privata bolagen att inte ansluta sig till den kommunala bostadsförmedlingen, säger Erica Litzén.

I det nuvarande systemet på Boplats Göteborg kan de bostadssökande ofta inte ens se vilka baskrav fastighetsägarna ställer på de sökande, till exempel på typ av inkomst, ålder, betalningsanmärkningar eller hur många som får bo i lägenheten. Det gör att många söker för lägenheter de egentligen inte har en chans att få.

Tydligare med nytt datasystem
En bov i dramat har varit ett ålderstiget datasystem som inte kunnat hantera all information, men till våren 2013 ska systemet vara utbytt och därmed ska tydligheten för de bostadssökande bli större.

Onsdagens beslut i kommunstyrelsen innebär också att de allmännyttiga bostadsbolagen, som är samlade i koncernen Framtiden, ska flytta sina interna köer för byten från sina egna hemsidor till Boplats.

Hos Boplats finns redan Chalmers studentbostäders alla lediga lägenheter annonserade, medan SGS har ett eget system för sina. Eftersom SGS ägs av en stiftelse har kommunen inget inflytande över det beslutet, men ska föra en dialog med SGS, i syfte att underlätta för studenterna genom att skapa en gemensam annonsplats för lediga lägenheter.