Fritt inträde. Bonytt är en årlig nyproduktionsmässa som arrangeras av Boplats Göteborg. Under lördagen ställer 30 olika aktörer ut pågående och kommande nyproduktion i Exercishuset.

Tegelbyggnaden mittemellan Heden och allén omvandlas för en dag till mäss- och utställningshall. 30 olika utställare presenterar hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter för allmänheten i Exercishuset.

Det kommer att visas upp byggprojekt från Göteborg med omnejd, från Vänersborg i norr till Kungsbacka i söder och Ulricehamn i öster.

De aktuella nybyggnadsprojekten byggs framförallt under de fem kommande åren.

– Vi har några projekt som sträcker sig till år 2021 men även något hela vägen till 2035. Alla utställare har sin plats med bord, broschyrställ och vepa – som underlättar för besökarna att hitta, säger Camilla Dafgård, på marknadsavdelningen hos Boplats, som arrangerar mässan.

I Göteborg med omnejd
Sammanlagt handlar det om 30 000 nya bostäder som ska byggas under perioden.

– Det är andra året vi är i Exercishuset. Fokus är på nyproduktion i främst Göteborg, men även i kranskommunerna och ytterligare en bit ut, säger Camilla Dafgård.

Besökarna kan bland annat prata med bostadsföretagen på plats, ta del av visningen av en storskalig modell över det framväxande nya Göteborg och lyssna på flera olika föredrag.

Birgitta Lööf, biträdande stadsbyggnadsdirektör på stadsbyggnadskontoret, Anita Jisonsund, företagskommunikatör på trafikkontoret och Maria Meyer-Martins, vd på Boplats Göteborg, är några av föredragshållarna.