Tar över service till sökande. Från och med den 1 september tar Boplats Göteborg över förmedlingen av bostäder som annonseras på boplats.se. Förändringen innebär att Boplats står för en större del av servicen till de sökande och att alla ansökningar rangordnas efter kötid.

Boplats tar över delar av hyresvärdarnas ansvar i uthyrningskedjan. Marknadsplatsen för den som letar bostad i Göteborgsregionen ska nu även sköta förmedlingen av bostäder. All hantering fram till kontraktsskrivning kommer Boplats personal att ta hand om.

− Hyresvärdar som publicerar lägenheter på boplats.se får inte bara en uthyrningstjänst, de får också del av vår kundservice som hjälper bostadssökande digitalt, via telefon och med besök i lokalen i Rosenlund, säger Maria Meyer-Martins, VD för Boplats Göteborg.

Som bostadsökande innebär det att du, oavsett vem hyresvärden är, i första hand kommer ha kontakt med Boplats om du har frågor eller behöver hjälp kring ditt bostadssökande.

Kötid gäller för alla
Genom att Boplats tar över bostadsförmedlingen kommer alla ansökningar att rangordnas efter de sökandes kötid. Tidigare kunde privata hyresvärdar välja bland de sökande. Det gör det även möjligt att se din placering på alla lägenheter.

Även i fortsättningen kommer Göteborgs allmännyttiga lägenheter förmedlas via boplats.se. Men Maria Meyer-Martins välkomnar också andra hyresvärdar inom pendlingsavstånd från Göteborg att använda sig av Boplats. Kommunala så väl som privata.

− Vårt uppdrag är att se till att alla villkor för att få hyra en lägenhet är tydligt angivna, och om hyresvärden inte godkänner en sökande så skall hen få en tydlig förklaring om varför, säger hon.

Boplats Göteborg AB ägs av Göteborgs Stad.