Poseidons lägenheter först ut. Från och med 1 september publiceras Poseidons lediga lägenheter på Boplats nya sida. Där kan de sökande direkt se vad som gäller – hyresvärdens villkor, rangordning och på vilken plats intresseanmälan hamnar.

Än så länge är det enbart Bostads AB Poseidons lägenheter som finns på den nya webbplatsen. Lägenheter från andra hyresvärdar annonseras fortfarande på den gamla.

– Under hösten kommer alla lägenhetsannonser föras över och när det är klart stängs den gamla sidan ned. Det finns inget exakt datum för detta, men det dröjer åtminstone till mitten av oktober, säger Mats Ekblad, informatör på Boplats Göteborg.

Förenklar sökandet
I pilotprojektet som pågår fram till dess testas det nya datasystemet. Det finns flera förändringar på den nya webbplatsen, bland annat sker en automatisk matchning.

– Den sökandes profil matchas mot hyresvärdarnas villkor. Då kan man direkt se vilka lägenheter man har chans att få. Alla hyresvärdar har villkor, det kan handla om inkomst, antal boende eller att man är student, säger Mats Ekblad.

Nytt är också att man kan leta lägenheter utifrån en kartvy och att det finns möjlighet att göra egna bevakningar.

Flest lägenheter hos allmännyttan
Boplats Göteborg är en marknadsplats för hyresrätter, det är bostadsföretagen som själva hanterar förmedlingen av lägenheter. Under 2013 annonserades 8.404 lägenheter från 136 fastighetsägare. Hälften av hyresvärdarna tillhörde allmännyttan, 40 procent var privata och Chalmers Studentbostäder stod för resterande tio procent.

Förra årets statistik för allmännyttans lägenheter visar att det är högst söktryck på trerummare i centrum med i snitt 2.600 sökande på varje lägenhet.

Den som vill anmäla sitt intresse för en lägenhet måste vara registrerad på Boplats och ha betalt den årliga administrativa avgiften på 100 kronor.