Både omtyckt och kostnadseffektiv. Modellen Bostad först, där hemlösa har fått ett eget hem, är lyckad på flera sätt. Brukarna mår bättre, verksamheten är kostnadseffektiv och Göteborgs Stad har genomfört den bra. Det visar en ny utvärdering.

Läs reportaget i Vårt Göteborg nr 3 2016: Amir har hittat hem

I juni 2013 flyttade den första brukaren in i eget boende genom Bostad först. Modellen riktar sig till personer som varit hemlösa länge och har bott i många olika boenden utan att det blivit bra. Personerna kan ha missbruk och/eller psykisk ohälsa.

”Brukarna är otroligt nöjda”
En ny utvärdering visar att satsningen är lyckad och något som fler akut hemlösa borde få chansen till. Utvärderingen riktar in sig på tre dimensioner, och resultatet är positivt i samtliga.

– Brukarna är otroligt nöjda över lag. Kostnadseffektiviteten är väldigt hög. Och metoden har implementerats bra, säger Sara Uhnoo, doktor på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, som gjort rapporten.

”Säger att de fått sitt liv tillbaka”
Bostad först-modellen introducerades i början av 1990-talet i New York City. De går ut på att ett eget boende är grunden för att ta tag i övriga problem som missbruk.

Sara Uhnoo har intervjuat några av dem som fått egen lägenhet i Göteborg. Klienterna ger en bild av att insatsen på ett radikalt sätt har förbättrat deras liv.

– En del säger att de har fått sitt liv tillbaka, de har hopp om framtiden. Bostad först har inneburit att de kan träffa sina barn igen, att de kan resa, måla, läsa och titta på fotboll. De kan sova på nätterna, de blir inte misshandlade och de behöver inte bedöva sig med droger för att stå ut, säger hon.

Både humanitär och ekonomisk vinst
Bostad först är inte billigt – men jämfört med andra boendeinsatser som vänder sig till målgruppen är Bostad först kostnadseffektivt. Dygnskostnaden har varit ungefär 700 kronor lägre per klient för Bostad först, jämfört om socialtjänsten hade använt sig av ett akutboende.

Dessutom har troligtvis andra kostnader för samhället gått ner, till exempel sådana som är relaterade till drog- och alkoholmissbruk.

– Det finns alltså både en humanitär och ekonomisk vinst, säger Sara Uhnoo.

Önskar ytterligare 35 lägenheter
Ungefär 80 procent av personerna som fått en Bostad först-lägenhet bor fortfarande kvar. Med den siffran står sig Göteborg bra i förhållande till andra länder, berättar Margita Johansson, enhetschef för stadens akutboendeenhet. Hon tycker att utvärderingen ger inspiration att jobba vidare.

– Jag tycker att vi kan sträcka på oss. Samtidigt som den visar på en del utmaningar som inte känns oövervinnerliga. Vi behöver ha en snabbare process fram till inflyttning. Det visste jag, men det är bra att få det konkret, säger hon.

Just nu finns 40 Bostad först-lägenheter. Men många har anmält sitt intresse för att få prova modellen.

– Vår önskning till fastighetskontoret är att vi får ytterligare 35 lägenheter under 2017, säger Margita Johansson.