Göteborgs kommunala bostadsbolag planerar att starta ett gemensamt bolag för att ta itu med hyresgäster som stör sina grannar under kvälls- och nattetid. Den nya Störningsjouren väntas komma igång i april nästa år.

Störningsjouren ska ta emot telefonsamtal från hyresgäster som blivit störda, åka ut och ta reda på vad störningen beror på och också besöka den som stör. I dag anlitar bostadsbolagen vaktbolag till den här verksamheten.

Inte lika negativt

– Vi ser väldigt många fördelar med att ha den här kompetensen i egen regi. Det är till exempel samma personer som återkommer om störningen från en lägenhet skulle upprepas, säger Lena Molund, informationschef hos Bostads AB Poseidon.

– Jourpersonalen ska prata med den som stör på ett lugnt och sansat sätt, först och främst informera sig om läget på plats och ta hand om den som upplever sig störd och som tycker det är svårt att veta om man ska knacka på och säga till. Kommer det en väktare så kan ju det upplevas som negativt och försämra en grannrelation vilket inte behövt inträffa.

Noggrann dokumentation

Störningsjouren ska vara en akutverksamhet med två jourbilar med två personer i varje plus två personer i en ledningscentral. De ska arbeta alla nätter mellan klockan halv nio på kvällen och tre på natten.

All kommunikation och dokumentation ska ske med hjälp av GPRS-telefoner och Internet i ett särskilt datasystem som kopplas till varje fastighetsägares hyresregister.

Har fungerat bra i Stockholm

Att kommunala bostadsbolag har egna störningssjourer är inte nytt, det har funnits i Stockholm där tre bostadsbolag har gått ihop sedan mitten av 80-talet.

– De erfarenheter man har från Stockholm har visat att det ofta räcker med att störningsjouren kommer för att den som stör ska inse att det är allvar. Och de allra flesta som stör är helt vanliga människor som har fest och så tänker de inte på att ljudnivån är för hög. Vi är helt övertygade om att hyresgästerna kommer att uppleva ett större lugn och inte lika stort obehag samtidigt som den som stör också fångas upp på ett bra sätt

Kan vittna i Hyresnämnden

Bostadsbolagen vill också kunna åtgärda upprepade störningar mer effektivt. Störningsjouren kommer att dokumentera varje händelse på ett juridiskt korrekt sätt och rapportera alla utryckningar till respektive bostadsbolag för vidare hantering.

Jourpersonalen kommer att kunna vittna i ärenden som tas upp i hyresnämnden.

Rekryteringsarbetet som börjar den här veckan beräknas vara klart före årsskiftet och personalen kan då vara plats i mars-april nästa år.

Vill få med fler

Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Hjällbobostaden som ingår i Förvaltnings AB Framtiden är beredda att gå in som majoritetsägare i den nya Störningsjouren men hoppas också få med fler fastighetsägare. Diskussioner har redan förts med Göteborgs privata fastighetsägare, HSB och Riksbyggen.