Kamphundsförbud ska kunna skrivas in i hyreskontraktet och i den lokala ordningsstadgan. Det kräver de stora kommunla bostadsbolagen i Göteborg i sitt remissvar till regeringens hundansvarsutredning.

– Vi vill kunna avhysa hyresgäster som sätter ett helt grannskap i skräck under lång tid. Människor är rädda för att släppa ut sina barn på gården. Det är naturligtvis oacceptabelt, säger Lena Björk, informationsansvarig på Förvaltnings AB Framtiden.

Ute på remiss

Betänkandet från regeringens hundansvarsutredning kom i maj och är nu ute på remiss.

Men Förvaltnings AB Framtiden som förvaltar de kommunala bostadsbolagen i Göteborg tycker inte att utredningens förslag till åtgärder för att minska antalet kamphundar är tillräckligt.

”Lagen är inte tydlig nog”

– Det behövs ett förtydligande i hyreslagstiftningen om kamphundsrelaterad brottslighet som riktar sig mot andra hyresgäster, det finns fortfarande utrymme för olika tolkningar av lagen, säger Lena Björk.

Hyresnämnden har gett bostadsbolagen bakläxa vid ett par tillfällen då de velat vräka kamphundsägare.

Inte alla hundar

– Men detta handlar inte om massavhysningar. Och det är ju inte det att man inte ska kunna ha hund. Det brukar tvärtom vara ett trevligt inslag i våra bostadsområden. Kamphundsproblematiken är inte hundarnas fel, utan ägarnas, säger Lena Björk.