Bästa bostadsbolag för barn. Kommunala Bostadsbolaget i Göteborg har fått föreningen CSR i Västsveriges pris ”Ansvarstagande i tiden”. Bolaget prisas för att det ger ungdomar möjlighet att påverka sin boende- och närmiljö.

– Extra glädjande att priset motiveras med att vi inspirerar andra, det har hela tiden varit ett av målen med vår strävan i att bli det mest barnvänliga bostadsbolaget, säger Bertil Rignäs, Bostadsbolagets vd.

Uppdrag från 2010
Det uppdraget – att bli Sveriges bästa bostadsföretag för barn – kom från styrelsen år 2010. Sedan har medarbetarna tillsammans arbetat fram förslag på hur det ska uppnås och aktiviteterna har arbetats in i rutiner och verksamhetsplaner.

Dialogmöten med unga, ungdomspaneler och ronderingar utifrån barnperspektiv är några aktiviteter. Sommarvärdar för barn som är hemma i stan på sommarlovet samt ekonomiskt bidrag till stiftelsen Läxhjälpen är andra idéer som nu lett fram till priset.

Dialog med barn
Inför bygget av 200 lägenheter i Kvillebäcken har Bostadsbolaget en dialog med barn i förskolor om utemiljön. Och i Haga finns Hagas kaponjärer, ett 30-tal hyresgäster i åldrarna 9 – 15 år som samlas en gång i månaden, med målet att skapa ett rent och trivsamt område. Under ledning av kvartersvärden har de bland annat ordnat loppis, plockat skräp och tillverkat klotterskyltar.

– Vår barnsatsning är inget avgränsat projekt utan ett förhållningssätt som integrerats i den dagliga verksamheten, förklarar Bertil Rignäs.

– Om våra hyresgäster redan i tidig ålder får vara delaktiga och påverka sin boende- och närmiljö tror vi att såväl ansvarstagande som trivsel ökar.

Vann 40.000 kronor
Priset delades ut på torsdagen och består inte bara av äran, utan också av 40.000 kronor.

– De pengarna kommer självklart att gå tillbaka till vår barnsatsning, men vi har inte bestämt vilket eller vilka projekt ännu, säger Eva Jonasson, informatör på Bostadsbolaget.

Prisutdelaren CSR Västsverige är en ideell förening som uppmärksammar företags och organisationers sociala ansvar. Västra Götalandsregionen är föreningens huvudfinansiär.