Bostadsbolaget har fått årets Hederskristall av Aktivbo för sitt långsiktiga arbete för hyresgästernas väl. “Denna Hederskristall inger extra stolthet i alla våra medarbetare som varje dag lägger ner både kraft och själ i mötet med hyresgästerna”, säger vd Kicki Björklund.

Utmärkelsen delades ut på Benchmark event i förra veckan. Priser delas ut till fastighetsbolag som gör kundundersökningar tillsammans med Aktivbo och som kunderna anser vara Sveriges bästa hyresvärdar. Mottagaren av Hederskristallen utses av Aktivbo som är ett kunskapsföretag inom fastighetsbranschen.

– Vi är så oerhört stolta över att vårt långsiktiga och strategiska arbete som startade redan 2016 uppmärksammas på det här fina sättet, säger Bostadsbolagets vd Kicki Björklund.

Nöjdare hyresgäster

Hon tycker att det är särskilt roligt att den stora ökningen av trygghetsbetyget lyfts fram. Under 2016 köpte Bostadsbolaget Bredfjällsgatan och Gropens gård i Hammarkullen, det var de enda hyresfastigheterna i området som bolaget inte ägde. Då skilde det 20 procent i kundnöjdhet för rent och snyggt samt trygghet jämfört med övriga bostadsbeståndet i Hammarkullen. I dag är betygen utjämnade och stigande.