Drygt tio procent av Bostadsbolagets 22.500 lägenheter kan få den nya T-märkningen, som står för tillgänglighet. Bolaget är nu klar med sin egen inventering, först av de kommunala bostadsbolagen i Göteborg.

Kartläggningen visar att drygt 2.400 av Bostadsbolagets omkring 22.500 lägenheter uppfyller de krav på tillgänglighet som det kommunala utvecklingscentret Senior Göteborg arbetat fram tillsammans med Boplats Göteborg.

50- och 60-talslägenheter saknar ofta hiss

– Vi hade inga förväntningar om resultatet, detta är ju första gången en inventering görs i Göteborg, kanske rentav i hela landet, säger Inger-Lena Bennman, informationschef på Bostadsbolaget.

– Men vi vet ju att vi har en stor andel 50- och 60-talslägenheter. Där är många inte tänkbara som T-lägenheter, eftersom de ofta saknar hiss och ofta har ett litet trappsteg utanför entrén.

De nya T-kraven gäller bland annat att badrummen ska vara rymliga och funktionella, med plats för en rullator, att lägenheten har låga trösklar eller inga alls, samt att det ska finnas hiss, såvida inte lägenheten ligger i markplan.

Inte en enda T-lägenhet i Biskopsgården

Enbart hisskravet innebar att hälften av Bostadsbolagets lägenheter föll bort. Och här syns skillnaden mellan olika stadsdelar tydligt. Bostadsbolaget har en stor andel T-lägenheter i centrala stan, till exempel öster om Heden.

– Där har vi relativt nybyggda hus med hiss, medan till exempel Biskopsgården med sina 50- och 60-talshus inte har många T-lägenheter alls, konstaterar Inger-Lena Bennman.

– Men nu har vi fått en mycket bra bild över var det finns hinder som är lätta att åtgärda, till exempel förhöjda trösklar.

En service till alla som söker lägenhet

Undersökningar som Senior Göteborg genomfört visar att många äldre personer vill kunna bo kvar i sin egen bostad så länge som möjligt.

– Genom att vi nu T-märker de lägenheter som uppfyller kriterierna för tillgänglighet blir det lättare att välja en lägenhet som man kan bo kvar i länge, säger Inger-Lena Bennman.

Hon påpekar dock att T-märkningen är en service till alla som söker lägenhet och att de inte kommer att reserveras för vissa kategorier, till exempel äldre eller funktionshindrade.

”Kan lika gärna vara barnfamilj”

– Nej, det kan lika gärna vara en barnfamilj som vill ha låga trösklar eller en lägenhet i markplan för att slippa krångel med barnvagnen.

Vem som till sist får den eftertraktade T-lägenheten beror på hur hyresvärden utformat lägenhetens profil och vilken av de sökande som matchar profilen bäst.