Andra året i rad. Enligt en årlig hyresgästundersökning har Bostadsbolaget de mest nöjda hyresgästerna när de kommer till utemiljön. Bakom de höga betygen finns ett fokus på biologisk mångfald, blomstrande rabatter och en säker utemiljö.

Bostadsbolaget har nöjda hyresgäster när det kommer till områdenas utemiljö. Den årliga hyresgästundersökningen AktivBo, som mäter över 400 bostadsföretag över hela Sverige, visar att Bostadsbolaget får högre betyg än andra stora bostadsföretag.

− Jag ser detta som ett kvitto på att vi har engagerade miljövärdar, säger Kicki Bälter, trädgårdsutvecklare på Bostadsbolaget.

Trädgårdsskötsel i egen regi

Bostadsbolaget har all trädgårdsskötsel i egen regi.  Det skapar kontinuitet menar Kicki Bälter.

− Då går det att arbeta långsiktigt, jobba smart och bygga hållbart. Miljövärdarna lär känna både sitt område och hyresgästerna.

Bostadsbolagets trädgårdsplanering utgår från biologisk mångfald, blomstrande rabatter och säker utemiljö.

Bostadsbolaget är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad.