En av anledningarna till dagens bostadsbrist är att det har byggts för lite bostäder de senaste åren, befolkningstakten ökar mer än bostadsbyggandet. Men nu har bostadsbyggandet börjat ta fart. De två senaste åren har över 4.000 nya bostäder kommit till i Göteborg.

Faktum är att bostadsbyggandet fördubblades mellan år 2001 och 2002, då 1.602 nya lägenheter byggdes. Av dem var 837 vanliga lägenheter i småhus och flerbostadshus och 765 var specialbostäder som äldreboenden, grupp bostäder och studentbostäder.

Dessutom byggdes flera lokaler och vindar om till bostäder och det gav ett tillskott på 465 lägenheter. I år produceras 1.002 nya lägenheter och 909 lägenheter tillkommer efter ombyggnad – betoningen ligger på ettor och tvåor.

Satsning på studenter

Bostäder till studenter har varit och är en prioriterad fråga i Göteborg och totalt blev 567 studentbostäder inflyttningsfärdiga i fjol. Då byggdes 447 nya studentbostäder av vilka 285 lägenheter byggts som modulhus på tillfälliga bygglov i centrala och halvcentrala lägen i Göteborg.

Utöver de nyproducerade studentlägenheterna färdigställdes 120 lägenheter genom ombyggnad; exempelvis byggdes tidigare kontor och vårdlokaler om till studentbostäder. I år beräknas ytterligare 680 studentlägenheter bli färdiga för inflyttning, varav 315 genom nybyggnad och 365 genom ombyggnad.

Större nybyggnadsprojekt som blir färdiga är drygt 200 lägenheter vid Kviberg och 50 lägenheter vid Madängsgatan i Kville. Bland ombyggnadsprojekten kan nämnas ett tidigare hotell i Gamlestaden som byggts om till 175 studentlägenheter och ett kontor i Stampen som blivit 70 lägenheter för studenter.

Ny webbplats

Sedan maj i år har BoPlats Göteborg startat en sida för nyproducerade bostäder till salu på den befintliga webbsidan www.boplatsgbg.se.

Genom samarbete med olika bostadsproducenter kan man här lämna intresseanmälan för olika objekt till salu direkt till företagens säljare. Det finns både bostadsrätter och äganderätter publicerade med information och bilder på sidan.

Idag finns JM AB, Egnahemsbolaget, Riksbyggen och HSB Göteborg representerade. Detta ingår i visionen att BoPlats Göteborg skall vara den naturliga portalen för att hitta hem i Göteborg och flera boendeformer skall finnas representerade.

2136