Drygt 1.600 nybyggda bostäder stod klara i Göteborg under 2010. Det är fler än målsättningen för 2010 och ett tydligt tecken på att byggbranschens kurva pekar uppåt igen efter några år av lågkonjunktur. Det visar ny statistik från fastighetskontoret.

Den nedgång på byggmarknaden som kom i samband med finanskrisen 2008 har nu vänt. Återigen byggs det lägenheter och under 2010 färdigställdes 1.843 bostäder i Göteborg, varav 1.623 var helt nyproducerade lägenheter och resten tillskott genom ombyggnationer.

Målet uppnått med marginal

Det uppsatta målet för 2010 var att bygga 1.500 bostäder, vilket har klarats med god marginal.

− Målet var anpassat efter konjunkturen och den nedgång vi hade under 2009. Det var förväntat att vi skulle klara det, säger Peter Junker, chef för exploateringsavdelningen på fastighetskontoret.

Stor andel nya hyresrätter

Inte minst har antalet hyresrätter fått en uppryckning. Av de färdiga lägenheterna var 825 hyresrätter. Ungefär hälften av dem ligger i de nybyggda hyreshusen på Friggagatan.

− Det var länge sedan vi såg så höga siffror, även om planen är att hälften av de färdiga lägenheterna ska vara hyresrätter och hälften bostadsrätter, säger Peter Junker.

10.000 nya bostäder planeras

Under den kommande fyraårsperioden ska bostadsbyggandet öka ytterligare.

− Nu ska vi komma upp i volym igen och bygga 10.000 bostäder under den här mandatperioden. Det betyder i snitt 2.500 färdiga bostäder per år, säger Peter Junker.

Vid slutet av 2010 pågick nyproduktion av 2.250 bostäder, framför allt i stadsdelen Lundby.

3C38.jpg

Foto: Erik Carles