Framtidenkoncernen uppmanar alla att ta ansvar. Göteborgs allmännytta, Framtidenkoncernen, har gått ut brett med information till hyresgästerna om hur alla kan hjälpas åt för att minska smittspridningen av covid-19. De har också en plan för att kunna ha tillräckligt med personal vid ett eventuellt större utbrott.

Katrin Amgarth.

– I en sån här situation måste vi alla hjälpas åt. Med information till våra hyresgäster når vi över 140 000 göteborgare om hur vi kan minska smittspridningen, säger Katrin Amgarth, informationschef på Familjebostäder och tillfälligt kommunikationsstöd för hela Framtidenkoncernen.

Information om hur var och en kan bidra
I Framtidenkoncernen ingår bland annat de kommunala bostadsbolagen Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. Tillsammans har det gått ut i en bred satsning för att nå alla hyresgäster med information om covid-19.

På bolagens webbplatser, i trapphusen, i digitala nyhetsbrev och i sociala medier finns nu information om hur var och en kan bidra för att minska smittspridning.

– Vi utgår från myndigheternas råd om att tvätta händerna ofta, att nysa i armvecket, stanna hemma om man är sjuk och att begränsa sina sociala kontakter och inte besöka äldreboenden, säger Katrin Amgarth.

Uppdateras kontinuerligt
Informationen kommer att uppdateras kontinuerligt utifrån läget i samhället och råd från myndigheterna. Karin Amgarth uppmanar alla hyresgäster att hålla sig uppdaterade via bostadsbolagens, Göteborgs Stads och myndigheters webbplatser.

Framtidenkoncernen har också en organisation som leds av koncernens säkerhetschef för att hantera läget. Till exempel gör HR-avdelningarna statusrapporteringar om bemanningen  till säkerhetschefen och det finns en beredskapsplan för hur bolagen ska agera om många i personalen insjuknar.

– Än så länge har vi inte påverkats nämnvärt. Men vi har en plan för hur vi ska prioritera arbetet för att säkra förvaltningen vid ett eventuellt större personalbortfall, säger Karin Amgarth.

Foto: Krister Engström