Trapphus, hemsidor och sociala medier. Det är kanalerna som allmännyttans bostadsbolag använde när restriktionerna skärptes och man snabbt behövde nå sina hyresgäster med riktlinjer. ” Vi har behållit den arbetsmodell vi utvecklade i våras, ifall situationen skulle förvärras” säger Framtidens kommunikationschef Erik Zaar.

Erik Zaar, kommunikationschef vid Framtidenkoncernen

Göteborgs allmännytta, Framtidenkoncernen, arbetar sedan pandemins utbrott med att kontinuerlig informera sina hyresgäster om hur alla kan bidra till att minska smittspridningen av covid-19. När restriktionerna skärptes förra veckan innebar det en fortsättning på det arbetet.

− Vi har jobbat likadant hela tiden, vilket gör att vi nu har rutiner att luta oss emot i ett sånt här läge, säger Erik Zaar.

Styrgrupper följer utvecklingen

Framtidenkoncernen består bland annat av Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Göteborgslokaler.

Koncernen har skapat olika styrgrupper som möts varje vecka för att stämma av det aktuella pandemiläget. Utifrån de och Folkhälsomyndighetens rekommendationer formuleras riktlinjer och information anpassat till respektive kanal och beroende på om hyresgästen hyr en bostad eller lokal.

Trygghetsvärdar för fram budskapet

För att säkerhetsställa att informationen når hyresgästerna, oavsett modersmål, har så kallade trygghetsvärdar i uppdrag att föra den vidare. Trygghetsvärdarna rör sig regelbundet ute i bostadsområdena och har ofta daglig och nära kontakt med hyresgästerna.

− När du får information från någon du har förtroende för är det större chans att du tar till dig budskapet. Vår förhoppning är att de även ska nå ut till ungdomar, som kanske inte annars läser på anslagstavlan i trapphusen, och att de i sin tur lyfter frågorna hemma, säger Erik Zaar.