Bostäder och arbetsplatser. I ”Nya Hovås” ska man kunna både bo och arbeta. En klimatsmart mini-stadsdel med service, kultur och nära till havet. Nu ställs planer ut som kan ge 900 bostäder nära Brottkärr. Minst 300 ska vara hyresrätter.

Området ligger väster om Brottkärrsmotet, runt Origohuset, och har döpts till ”Nya Hovås” av de sju byggherrar som står bakom byggplanerna.

Göteborgs Stad äger det mesta av marken
I kommunens planering heter de två planförslagen ”Bostäder norr om Uggledal” och ”Närcentrum vid Brottkärrsmotet”. I veckan klubbade byggnadsnämnden att båda förslagen ställs ut för samråd under tiden 8 februari–20 mars.

Göteborgs Stad äger det mesta av marken och har i den ena planen ställt krav på en viss andel hyresrätter, eftersom det är ont om sådana i Askim.

– I samband med markanvisningen till byggherrarna sades att hälften av 600 bostäder i ”Norr om Uggledal” går till Familjebostäder. Och en av de fyra andra byggherrarna är Tornstaden som också bygger hyresrätter, säger Filip Siewertz, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

– I den andra planen kan vi inte styra lika lätt från kommunen. Där ägs marken av HSB och Next Step Group, så det är upp till dem.

Har samlat in tusentals idéer
Förutom bostäder, innebär planerna 30.000 kvadratmeter för handel, service och kontor. Det mesta finns i ”Närcentrum Brottkärr”, bland annat längs Säröleden.

– Där är det för mycket buller för att kunna bygga bostäder, säger Filip Siewertz.

– Utmed leden är det enligt gällande detaljplan industriområde, så där kan det bli andra företag än handel. I kvarteren längs Billdalsvägen är tanken att det ska vara affärer i bottenvåningarna.

Planerna har lockat fram massor av förslag och idéer från boende i närheten, enligt HSB så många som 7.000. Listan inkluderar allt från bageri och speciella balkonger till kulturhus, pool, datasupport och solceller.

”Brett samtal med allmänheten”
– Efter att vi hade gjort ett program för området höll vi en workshop för några som var lite extra intresserade. Det startade en process som har lett fram till ett brett samtal med allmänheten, berättar Filip Siewertz.

Numera har projektet både egen hemsida och egen informationspelare på ICA Kvantum i Origohuset.

– Vi vill att nya Hovås ska bli en upplevelse för alla sinnen, något vi inte tidigare sett i Sverige, säger Lena Andersson, chef för mark- och projektutveckling på HSB Göteborg.

– Med inspiration bland annat från dansk och holländsk nyskapande arkitektur tänker vi oss ett mångfacetterat uttryck med olika fasadstilar, höjder, material och färgsättningar.

Hon betonar också en mer attraktiv kollektivtrafik till och från det nya området.

Byggstart tidigast om två år
– Många vill föregå med gott exempel och ställa bilen och ännu fler lär det bli när biltullarna är verklighet. Därför planeras det för satsningar på förlängda kollektivtrafikkörfält, fler hållplatser, ökad turtäthet med mera, säger Lena Andersson.

Samrådet kommer att ske i Origohuset (ICA Kvantums entré) samt i stadsbyggnadskontorets lokaler, Köpmansgatan 20, plan 1.

Stadsbyggnadskontoret kommer även att kalla till ett samrådsmöte under februari månad, med chans till ytterligare information och dialog.

Siktet är inställt på två antagna detaljplaner vid årsskiftet 2012/2013. Om planerna inte överklagas, kan de första byggena komma igång runt årsskiftet 2013/2014.