Rekordår för bostadsbyggandet. Under 2018 påbörjades bygget av 5200 bostäder i Göteborg. Och det finns goda förutsättningar för att byggstarterna kommer att ligga högt även under 2019. ”Det är positivt att det byggs så många bostäder eftersom vi fortfarande har bostadsbrist”, säger Lukas Jonsson på fastighetskontoret.

När fastighetskontoret sammanställde siffrorna för bostadsbyggandet 2018 visade det på ett trendbrott. Att 5 200 bostäder påbörjades under året var en ökning med 40 procent jämfört med 2017. Som jämförelse påbörjades under föregående fem år i genomsnitt knappt 2 900 bostäder per år.

– Vi har en stark byggkonjunktur och så har staden gjort en uppväxling av planerings- och genomförandeverksamheten. När fler planer blir klara, finns det också förutsättningar för att starta fler byggprojekt, säger Erik Carles på fastighetskontoret.

Från bygge till hem
Nästan en tredjedel av alla byggstartade bostäder ligger i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo, men av de färdigställa finns flest i stadsdelen Centrum, följt av Lundby. Även i Östra Göteborg har det varit byggstart för många nya bostäder.

– Det är positivt eftersom varje påbörjad bostad kommer ju faktiskt att bli ett hem för ett hushåll. Men det är klart att det finns risker för hur det kommer att utvecklas framöver också, säger Lukas Jonsson och nämner bland annat utmaningar med kommande ränteförändringar, konjunkturavmattning och kompetensförsörjning.

Den nedgång i bostadsbyggandet som skett i Stockholm och på en del andra ställen i landet har man dock inte märkt av i Göteborg ännu.

– Vid slutet av 2018 pågick nybyggnation av 7 300 bostäder och dessa kommer att färdigställas successivt under de kommande åren. Det är en hel del på gång och vi tror på ett starkt 2019 för bostadsbyggandet i Göteborg.