Stadig ökning sen 2010. 2680 bostäder färdigställdes under 2016. Fler än något annat år de senaste 20 åren. Faktum är att det är det högsta antalet sedan miljonprogrammets dagar.

Det är fastighetskontoret som tagit fram statistiken som visar att drygt en tiondel av fjolårets färdigställda bostäder var ombyggda sådana. De nybyggda var 2401 stycken, varav 414 småhus och 1535 lägenheter i flerbostadshus (1 221 bostadsrätter och 314 hyresrätter). 452 specialbostäder, varav 417 studentbostäder, fanns också bland bostäderna.

Fler nybyggnationer
Statistiken visar att trenden de senaste åren är tydligt – det byggs allt fler bostäder. Med undantag av årsskiftet 2013/14 har det skett en stadig ökning sedan 2010.

Höga krav på staden
– Förra året ökade folkmängden i Göteborg med nästan 8 000 personer. Detta ställer höga krav på staden – inte minst vad gäller bostadsbyggandet. Vid sidan av bostads- och stadsplanering för en ökande volym färdigställda bostäder, arbetar Göteborgs Stad intensivt med att skapa bostadslösningar för nyanlända göteborgare, säger Martin Öbo, tillförordnad fastighetsdirektör.