Stadens utformning och funktion borde bli en angelägenhet för fler, tycker de arkitekt-studenter som nu går sitt fjärde och avslutande år på Chalmers. Därför ha de nu valt att visa sina skisser med idéer kring centrala Göteborg på Nordstadstorget. Och där vill de gärna ha synpunkter, men framför allt vill de uppmuntra göteborgarna att påverka utvecklingen av den egna staden.

-Det finns en mängd möjligheter. Alternativen är många fler än vad människor tror, säger studenterna. Vi tycker att planeringen av stadsmiljön är allas angelägenhet. Därför vill vi väcka idéer och få igång en bredare debatt.

– Vi har många olika förslag som vi visar på utställningen. Vi vill inspirera de som kommer hit, både när det gäller olika lösningar, men också att fler får upp ögonen att de kan påverka.

Utställningen pågår 31 jan – 2 februari och visar stadsbyggnadsprojekt om Göteborgs hamnmiljö och stadsmitt. Götatunneln, Kringen och ett antal nya broar är aktuella projekt som studenterna visar upp. Hur förändrar de Göteborg och vilka möjligheter har vi att knyta ihop stadskärnan med älvstranden?

Studenterna och arkitektprofessorn Hans Bjur, är på plats är följande:
Torsdag den 31 januari kl 14 – 17.
Fredag den 1 februari kl 12 – 15.
Lördag den 2 februari kl 11 – 14.

Efter utställning fortsätter studenterna sitt arbete kring förnyelsen av stadskärnan och älvstranden. De arbetar hela tiden på plats och har en lokal på Spannmålsgatan 12, dit allmänheten och andra intresserade är välkomna.