Christina Johnsson, nuvarande direktör för Medichus, förslås bli Göteborgs Stads nya fastighetsdirektör. Hon efterträder Per-Olof Martinsson som gått i pension.

Formellt väntas fastighetsnämndens presidium fastslå Christina Johnssons utnämning på sitt möte den fjärde april.