Dan Sandén är idag teknisk chef på Förvaltnings AB Framtiden.

Tillträder i höst. Dan Sandén har utsetts till ny vd för det kommunala bolaget Framtiden Byggutveckling AB. Han är idag teknisk chef på Förvaltnings AB Framtiden. ”Jag känner mig hedrad och stolt att få bidra till den viktiga uppgiften att med hög produktionstakt bygga nya bostäder med rimlig hyra, vilka samtidigt bidrar till både social och ekologisk hållbarhet i Göteborg”, säger Dan Sandén.

– Med kraftigt ökande byggkostnader är det en stor utmaning att bygga till priser som kan efterfrågas, inte minst i Göteborgs utsatta områden. Samtidigt måste vi bygga med minskad klimatpåverkan och ska genom god stadsutveckling bidrar till att inget område i Göteborg ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta, fortsätter han.

Dan Sandén har lång erfarenhet från bostadsbranschen och allmännyttan, bland annat var han under en rad år vd för AB Skövdebostäder. Han tillträder sin nya befattning i höst.