I år är det svårare än på länge för nyblivna studenter att hitta en bostad och läget har förvärrats under hela 1990-talet.

I Sveriges största studenttidning, Studentliv, får Göteborg bottenbetyg som studentstad och hamnar först på 31 plats av totalt 39 universitets- och högskoleorter. En viktig anledning till detta är att det är så svårt för studenter att skaffa bostad i Göteborg.

Därför arrangerar BoPlats Göteborg en stor diskussion måndag 14 januari där studenter från en rad kårer får möjlighet att ställa frågor till politiker och representanter från bostadsföretag.

Toppolitiker deltar

Bland debattörerna finns de fyra Göteborgspolitikerna Leif Blomkvist (s), kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden, John Rignell (m), kommunalråd och vice ordförande i byggnadsnämnden, Owe Nilsson (s), ordförande i fastighetsnämnden och Kjell Björkqvist (fp), vice ordförande i fastighetsnämnden.

Från bostadsföretagen deltar Mats Odersjö, vd SGS Bostäder och Toni Rångeby, vd Stiftelsen Chalmers Studentbostäder.