Önskemål från de boende efter skjutningarna. På tisdag i nästa vecka, den 5 november arrangeras ett dialogmöte om bostadsfrågor i Biskopsgården. Det är ett sätt att möta några av de önskemål som kommit fram efter skjutningarna i september.

Skjutningarna som ägde rum i Biskopsgården i september skapade stor oro. För att ge invånarna möjlighet att tala med politiker, tjänstemän och varandra arrangerades ett öppet möte. Bland de drygt 300 som kom ville många prata om bostäder – allt från konkreta frågor om hur man hittar en ny lägenhet till större frågor om trångboddhet och segregation. Därför bjuder stadsdelsförvaltningen i Västra Hisingen nu in till ett dialogmöte specifikt om bostadsfrågor.

Dialog om det man vill
Fastighetsbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Willhem samt Boplats kommer finnas på plats i Sjumilahallen, tillsammans med personer från stadsdelsförvaltningen och lokala politiker. Syftet med mötet är att invånarna ska kunna ställa frågor och prata direkt med fastighetsbolag, politiker och tjänstemän.

Därför kommer det finnas fyra olika stationer i lokalen – om att hitta och byta bostad, försörjnings- och boendestöd, trygghetsfrågor samt framtidens boendefrågor. På det sättet kan invånarna själva välja vad de vill prata och fråga om. Det kommer också finnas tolkar för de fyra största språken på plats.

– Vi tror på mötet – att träffas och ha en dialog med invånarna, säger Nina Åkeson, utvecklingsledare i Västra Göteborg och en av arrangörerna av dialogmötet.

Vad hoppas ni att mötet ska ge?
– Vi hoppas att de boende ska känna när de går därifrån att de har fått svar på sina frågor och att de har fått möjlighet att föra fram det de vill när det gäller bostadssituationen i Biskopsgården.