Lundby toppar statistiken. Under 2012 byggdes fler än två tusen nya bostäder i Göteborg. Och den uppåtgående trenden fortsätter under 2013. Vid årsskiftet pågick byggen av ytterligare tre tusen bostäder.

När Göteborg vid förra årets slut kunde räkna in 2110 nya bostäder var det en ökning med 400 jämfört med 2011. Av de 2110 utgörs 1894 av nybyggnationer medan övriga bostäder är resultatet av ombyggnader.

Nybyggnationen omfattar 1492 lägenheter, 216 småhus och 186 studentbostäder, gruppboenden och äldrebostäder.

Allra mest byggdes det i Lundby – 660 av de ya bostäderna hör hemma i den stadsdelen. Även 2013 kommer Lundby att ligga väl framme i nybyggnationen.