Bågskyttens föreningslokal i Bergsjön, det ekologiska huset på Lindholmen och de numera världsberömda radhusen i Lindås är tre av tio exempel på ekologiska Göteborgshus i som visas upp i en ny rapport från Chalmers.

”Byggande för en hållbar utveckling i Göteborg” som tagits fram i ett samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och Chalmers är bland annat tänkt som en
inspirationskälla för politiker, byggherrar och stadsplanerare.

Rapporten kan köpas för 80 kronor i stadsbyggnadskontorets reception, den kommer också att finnas för nedladdning på SBK:s hemsida