Att hyra en nyproducerad trerumslägenhet för 6.000 kronor i månaden cirka fem km från Göteborgs centrum, låter som en dröm men kan nu bli möjligt i det nya bostadsprojektet Fjällbo Park. Första spadtagets togs på onsdagen av Byggnadsnämnden och Fastighetsnämndens presidier tillsammans med representanter för byggare och förvaltare med en sexarmad ”tandemspade”.

Peab vann i samarbete med Abako Arkitekter AB den markanvisningstävling som Göteborgs Stad arrangerade under förra året.

Mål och mening med tävlingen har varit att stimulera byggare och förvaltare till nytänkande när det gäller att bygga bra bostäder till rimliga priser. Peabs vinnande bidrag ”Allemansrätten” kommer att kunna erbjuda en hyresnivå på cirka 6.000 kronor i månaden för en trerummare på 70 kvadratmeter.

Arkitekter är Abako Arkitekter AB. Förvaltnings AB Västerstaden kommer att vara ägare och förvaltare av mark och fastigheter.

Gräns för byggkostnaden

Tävlingsvillkoren innebar att man satte en gräns för den totala kostnaden på 13 000 kronor per kvadratmeter lägenhetsyta, för investeringen i sin helhet, alltså inklusive mark, anslutningar, byggnation, moms, med mera.

Fastighetsnämndens ordförande Owe Nilsson uttryckte stor belåtenhet över att de var en av de största byggarna – PEAB- som hade fått projektet efter allt tal om att de stora byggföretagen inte kan bygga billigt.

Fyra punkthus i Utby

Peabs förslag innebär en nyproduktion av 110 hyreslägenheter i Fjällbo Park som ligger i stadsdelen Utby nordöst om Göteborg. Lägenheterna kommer att inrymmas i fyra punkthus, fyra och fem våningar höga, samt fyra radhuslängor, vardera två våningar höga.

Bostadsytorna varierar mellan 40 och upp till 110 kvadratmeter, men de mindre lägenheterna om 2 rum och kök dominerar i antal.

Intresserade kommer att hänvisas till Boplats Göteborg.