“Ett pionjärprojekt”. Familjebostäder har renoverat en lägenhet på Kustgatan 3 med återbrukat material. Det handlar om allt från innerdörrar och vitvaror till kakel och klinker.

Det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder satsar på återbruk vid renoveringar efter ett beslut 2020. Kustgatan 3 är först ut. Där byggs befintliga lägenheter om och nya till, upprustningen har fokus på hållbarhet och digitalisering.

Samma standard som nytt

En av de nya lägenheterna inreds helt med återbrukat material.

– För att kvaliteten ska hålla samma standard som en ny lägenhet, fräschas de återbrukade materialen upp till nyskick innan de används. Sedan har vi valt att göra nya tätskikt i kök och badrum för att därefter sätta upp återbrukat kakel ovanpå, säger Filip Elfström, projektledare på Familjebostäder.

Många lärdomar

Fastigheten på Kustgatan 3 var ungkarlshotell från början. De senaste tioårs-perioderna har det varit både lokaler och mindre bostäder i huset. Familjebostäder har tagit fram en manual under projektet som ska kunna använda som vägledning när fastigheter byggs om i framtiden.

– Det här är lite av ett pionjärprojekt inom återbruk både för branschen och för oss själva, där vi har lärt oss mycket inför kommande renoveringar, säger Filip Elfström.

Kakel och klinker var felbeställt av ett annat bolag och har nu återanvänts i stället för att slängas. Foto: Familjebostäder