Familjebostäder bjuder i höst in alla sina hyresgäster till Familjedagar för att diskutera bomiljöfrågor. "Familjedagen är ett nytt koncept där våra hyresgäster får möjligheten att träffa vår personal", berättar Peter Lundstedt, distriktschef.

– Här kan hyresgästerna framföra sin synpunkter och förhoppningsvis få en trevlig stund tillsammans med oss, fortsätter han.

Den första Familjedagen hölls på Karl Johans torg-dagen lördagen den 8 oktober.

Delade ut lökar till gården

Familjebostäder, som har 6.500 lägenheter i Majorna, deltog med hela arbetslaget och bjöd in till diskussion om hur man kan förbättra boendemiljön.

5A88.jpgSom ett talande exempel erbjöds hyresgästerna lökar att plantera på gården. Poängpromenad, fiskdamm för barnen, teckningstävling och elbilsåkning var andra uppskattade inslag under familjedagen.

– En gång om året borde detta återkomma. Det är nyttigt både för oss som jobbar och för våra hyresgäster att träffa varandra på det här viset. Nästa gång man träffas har man något trevligt att tänka tillbaka på, säger bovärd Ella Tokarczyk.

Karl Johans torg-dagen arrangeras av föreningarna i Majornas samverkansförening i samarbete med Karl Johansskolan, Idrotts- och Föreningsförvaltningen, Park o Naturförvaltningen, SDF Majorna och Familjebostäder.