Minskning med 26 procent. För andra året i rad minskar antalet hemlösa i Göteborg, från 5 016 till 3 733 personer. Bland de grupper som minskar mest finns barnfamiljer. Nya rutiner för nödbistånd och ökat bostadsbyggande är ett par av åtgärderna som tros ligga bakom den positiva utvecklingen.  

Göteborgs Stads årliga kartläggning av antalet hemlösa visar på en minskning med 26 procent jämfört med föregående år.

− Det är andra året i rad som vi noterar en minskning, vilket givetvis är positivt, säger Erik Gedeck, chef på Boendeavdelningen på fastighetskontoret.

Det är framförallt gruppen strukturellt hemlösa som har minskat. Det vill säga hushåll utan sociala problem. Inom den gruppen står personer födda utanför Europa, där merparten har barn, för den allra största minskningen.

Färre barn i hemlöshet

Antalet barnfamiljer i hemlöshet har minskat från 641 till 393.

− Särskilt glädjande är det att barn som befinner sig i akut hemlöshet har blivit färre. Förra året befann sig 250 barnfamiljer i akut hemlöshet, i år är den siffran 100 familjer, med cirka 220 barn, säger Erik Gedeck.

Kartläggningen av antalet hemlösa i Göterbog visar hur hemlösheten utvecklas över tid och ger en möjlighet att analysera effekten av olika insatser.

Framförallt är det fyra faktorer som man tror resulterat minskningen. Genom modellen Bostad först har fler personer med missbruk eller psykisk ohälsa samt bostadslösa barnfamiljer tilldelats lägenheter de senaste åren.

Får stöd att söka bostad

Ändringen av rutinen för nödbistånd till boende är en annan faktor. Istället för placering i en köpt boendelösning betalas pengar ut till hushållen som själva får ordna tak över huvudet. I rutinen ingår alltid erbjudande om praktiskt stöd i att söka bostad.

Antalet nyanlända har varit minskat de senaste åren, vilket påverkat hemlösheten eftersom den gruppen generellt sett har mer begrän­sade ekonomiska resurser och möjlighet att ordna boende.

Sist men inte minst har ökningen av bostadsbyggandet bidragit till att minska antalet hemlösa. Under 2019 färdigställdes cirka 4 400 nya bostäder, vilket är det högsta antalet sedan miljonprogrammet på 1970-talet.