Det har blivit något lite tryggare att bo i Göteborg. Åtminstone om man utgår från Störningsjourens statistik över antal utryckningar: 2006 minskade de med drygt två procent jämfört med året innan. Ingen stor förändring, men ändå ett trendbrott.

3.664 utryckningar på kvällar och nätter blev det för Störningsjouren förra året. Det kommunala bolaget som hjälper fastighetsägare att hålla grannsämjan vid liv ser därmed en minskning för första gången på flera år, om än ”bara” med 86 fall jämfört med 2005.

Boendemiljöerna har blivit bättre

– Det är ändå ett gott tecken på att vårt arbete ger resultat. Alla utryckningar resulterar i rapporter till fastighetsägarna, som har varit duktiga på att använda vårt underlag i det förebyggande arbetet och i dialogen med sina boende, säger Störningsjourens vd Bo Strandberg.

På Störningsjouren gläds man också åt att kunderna, alltså fastighetsbolagen, och kundernas kunder, alltså de boende, i en mätning gav ett index på hela 77 av hur nöjda de är med servicen. Också det en ökning sedan förra året.

Snabbt på plats

– Sedan vi flyttade till Gårda har vi tack vare närheten till lederna kunnat minska inställelsetiden ytterligare. Nu är vi i de allra flesta fallen på plats inom tio minuter efter påringningen, i 96 procent av fallen är vi där inom en kvart, säger Bo Strandberg.

Oftast är det oväsen och hög musik från grannarnas sena fester som utryckningarna får ta hand om. Om man har mycket eller lite att göra hänger på många faktorer, som väder och vind och inte minst om det är lönehelg eller inte.

– Den gångna helgen hade vi tyvärr rekord på lördagen, med 39 störningar att ta hand om, men vi hoppas att det var en tillfällighet, säger Bo Strandberg.

Privata värdar ansluter sig

Det kommunala bolaget Störningsjourens kunder har sedan starten framförallt varit de kommunala fastighetsbolagen, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och HjällboBostaden.

Men nu börjar också de privata fastighetsägarna få upp ögonen för den service som erbjuds.

– Gunnar Zetterberg Byggnads och Conny Andersson Fastigheter har också anslutit sig, vilket vi är väldigt glada för, och jag är helt övertygad om att fler kommer att göra det efterhand, säger Bo Strandberg.