Tydlig trend de senaste åren. Under 2012 utannonserades 7.822 lediga hyresrätter på Boplats Göteborg – en minskning med mer än tusen lägenheter jämfört med året innan. Samtidigt ökade antalet sökande till varje lägenhet från 830 till 960.

Det ökade söktrycket syns också på antalet registrerade på Boplats Göteborg. I slutet av 2012 var 148.550 personer registrerade, en ökning med 22.000 under året.

– Så har trenden sett ut de senaste åren. Sedan 2010 har antalet sökande ökat med runt 20.000 varje år. Inflyttningen till Göteborg är långt större än antalet nybyggda hyresrätter, säger Mats Ekblad, informatör på Boplats Göteborg.

Många vill bo centralt
På varje ledig lägenhet inom allmännyttan finns i genomsnitt 960 sökande. Men skillnaden mellan olika områden i Göteborg är stor.

– Mest attraktiva är lägenheterna i centrum och Majorna, där är väntetiden sju-åtta år för en större lägenhet. En mindre lägenhet i de nordöstra stadsdelarna kan man i bästa fall få inom ett år, säger Mats Ekblad.

Läge, storlek och skick
Förra årets statistik visar att en centralt belägen fyrarummare har i flest antal sökande, 1.894, medan medeltalet för en lika stor hyresrätt i Mölndal är 305. När det gäller utbudet av lägenheter är tillgången på tvåor i norr stor, medan fyrarummare i öster är sällsynta.

– Men det handlar inte bara om läget och storleken, lägenhetens skick är också viktigt. Många väljer att tacka nej efter en visning, säger Mats Ekblad.

Många privata hyresvärdar
Privata hyresvärdar står för 38 procent av lägenheterna på Boplats Göteborg. För en del av dem är registreringstiden på Boplats Göteborg inte avgörande när lägenheterna ska tillsättas.

– Därför kan ibland väntetiden hos privata hyresvärdar vara kortare, säger Mats Ekblad.