Tomträttsavgälderna för flera tusen småhusägare i Göteborg ska nu snabbutredas av fastighets- kontoret efter beslut i fastighetsnämnden. Anledningen är den senaste kraftiga höjningen av marktaxeringsvärdena som i sin tur styr hur hög tomträttsavgälden blir. Tomträttsavgälderna för flera tusen småhusägare i Göteborg ska nu snabbutredas av fastighetskontoret efter beslut i fastighetsnämnden. Anledningen är den senaste kraftiga höjningen av marktaxeringsvärdena som i sin tur styr hur hög tomträttsavgälden blir.

Många av Göteborgs småhusägare är nu oroliga för kraftigt ökad avgäld, det vill säga hyra, för sina småhustomter. Och för många blir nya kraftigt höjda avgifter en realitet redan från förste januari.8.500 tomträtterFastighetskontoret ska nu snabbutreda olika alternativ för hur avgäldsregleringar kan ske utan ge såna här drastiska konsekvenser för tomträttsinnehavarna. Exakt när utredningen blir färdig kunde fastighetskontoret inte svara på på onsdagen.Sammanlagt har 8.500 småhus i Göteborg tomträttsavtal med kommunen. Carin Smederöd