Boplats hoppas på attitydförändring. ”Intresset för att hyra ut en del av sin bostad ökar. Förhoppningsvis sker det en attitydförändring som gör att vi får ordentlig fart på uthyrningen”. Det säger Pernilla Högfors, projektledare för uthyrning av privata bostäder på Boplats Göteborg.

Hon började i september och ska under ett år arbeta för att framförallt nyanlända ska få någonstans att bo. Som ett led i arbetet anordnas möten för de som är intresserade av att hyra ut.

”Kan man visa sig i morgonrock?”
Vid ett informationsmöte den 13 oktober var det fullsatt i lokalen och frågorna vara många, allt från hyressättning till besittningsskydd och ordningsregler.

– De flesta tänker nog ekonomiskt och undrar vilken hyra som kan tas ut. Och så finns en del som tänker praktiskt och undrar om man kan visa sig i morgonrock eller hur hyllorna ska delas upp, berättar Pernilla Högfors.

– Många tänker nog inte på hur berikande uthyrningen kan vara. Att någon kommit hem före dig och tänt lamporna, eller att det när du kliver in doftar gott ifrån köket. Det är sådant våra uthyrande eldsjälar berättar om, och som behöver spridas vidare, fortsätter hon.

Rum i lägenhet vanligast
Antalet uthyrare av privata bostäder ökar och var i mitten av oktober 114 stycken. Hälften av dessa hade angett att de gärna hyrde ut till hyresgäster som gick på svenska-för-invandrare-undervisning.

Det mest vanliga är uthyrning av rum i lägenhet, men även andra möjligheter börjar komma in, som delar av villor, vinterbonade fritidshus och andrahandslägenheter.

”Viktigt att man gör upp om reglerna i förväg”
Vid informationsmötet på Boplats fanns även Eva Grenfeldt med. Hon har lång erfarenhet av uthyrning och var där med sina nuvarande hyresgäster, två bröder från Syrien.

– Det är jätteviktigt att man gör upp i förväg vilka regler som ska gälla under hyrestiden. Det kan vara svårt att backa eller ändra reglerna i efterhand. Det har jag fått erfara under mina olika uthyrningar, säger Eva Grenfeldt och fortsätter:

– Man kan ju tror att den som är mest lik mig också blir lättast att komma överens med, men så är det inte alls. Ju mer till synes olika man är, desto mer pratar man om hur man vill ha det och då kan det också bli lättare att komma överens.

”Utvecklande för mig som vanlig svenne på Brännö”
Eva Grenfeldt berättar att hon inför den här uthyrningen gjorde ett medvetet val när hon hyrde ut till de båda bröderna från Damaskus.

– När man ser sig kring hur det står till i världen känner man sig vanmäktig. Därför känns det som en ynnest för mig att få hyra ut till dem. Det gör skillnad för mig. Jag känner också att det för mig som vanlig svenne på Brännö är utvecklande, säger Eva Grenfeldt.

Hon känner även att hon får nya kunskaper när hon ska hjälpa bröderna tillrätta i sitt nya land:

– Att få sätta sig in i hur det kan vara att ha kontakt med olika myndigheter och det språk de använder har lärt mig mycket om hur vårt samhälle fungerar, säger Eva Grenfeldt.