Helhetsgrepp i ny rapport. I december 2011 fanns det i Göteborg 1157 hushåll som behövde kommunens hjälp med att ordna ett boende. Fler hyresrätter på bostadsmarknaden är den enskilt viktigaste åtgärden som kan hjälpa utsatta invånare. Det visar den nya rapporten ”Rätt boende”.

I början av året samlades kompetens från olika håll i en arbetsgrupp för att tillsammans skaffa sig en helhetsbild av hur staden hanterar hemlöshetsproblematiken.

Sedan den senaste översynen gjordes för tio år sedan har stadens organisation genomgått stora förändringar – bland annat genom en reducering av antalet stadsdelsförvaltningar. Samtidigt börjar den årliga prislappen för köpta boenden närma sig en halv miljard kronor.

– Vi vill att göteborgaren har rätt bostad, i rätt tid till rätt kostnad, säger Erik Gedeck, arbetsgruppens samordnare.

I gruppen har förutom fastighetskontorets representanter också ingått medarbetare från stadsledningskontoret, social resursförvaltning och stadsdelsförvaltningarna i Angered, Majorna-Linné och Norra Hisingen.

Stort behov av hyresrätter
När rapporten nu ligger klar ska den i första hand ses som en grund för det fortsatta arbetet. Men redan nu står det klart att den enskilt viktigaste åtgärden, som på kort tid skulle förändra problematiken kring hemlöshet, är en bostadsmarknad med fler hyresrätter. Kombinerat med ett individanpassat stöd i boendet.

– Ett ökat bostadsbyggande är en väldigt viktig faktor när vi jobbar med de här frågorna. En allt tuffare bostadsmarknad gör att allt fler personer har svårt att få en lägenhet – och det är klart att det märks ute på socialkontoren, säger Erik Gedeck och fortsätter:

– Vår ambition är ju att varje krona ska göra så stor nytta som möjligt. Om vi kan förmedla fler vanliga lägenheter kan vi också komma ner i kostnader.

Föreslår en engångssatsning
I rapporten ”Rätt boende – nuläge och förslag till inledande åtgärder” uppskattas behovet av lägenheter till cirka 500. Av dem skulle 200 kunna täckas genom en engångssatsning för de hushåll som enbart behöver boende – inte boendestöd eller andra insatser.

Kommunens bostadsföretag levererar redan idag 300 kontrakt varje år. Den nya rapporten pekar också ut vägen för en samlad styrning av stadens hemlöshetsproblematik. En starkare struktur med tydligare ansvarsroller.

– ”Rätt boende” ska ses om en grund för det fortsatta arbetet. Och när vi nu börjar jobba enligt rapportens åtgärdslista är det förstås en fördel att stadsdelarna är organiserade på ett likartat sätt, säger Erik Gedeck.

Vid årsskiftet 2012/2013 ska en uppföljning göras för att granska om, och hur, rapportens förslag lett till förändringar i organisationen.