Nya riktlinjer från 1 oktober. Fler göteborgare ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Därför finns sedan drygt 40 år ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning. Nu har bostadstillägget uppdaterats med nytt namn och utökade möjligheter att få tillägget.

Tidigare kallades det kommunala bostadstillägget för KBH, en förkortning där H:et stod för handikappade. I våras togs ett beslut om att byta namnet till KBF, det vill säga kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.

Från den 1 oktober finns även nya riktlinjer för vem som kan få det.

− Främst innebär det utökade möjligheter att söka och få tillägget. De som redan har det i dag kommer inte att märka någon större förändring, säger Erik Gedeck, chef för bostadsenheten på fastighetskontoret.

I dagsläget är det ungefär 100 göteborgare som får tillägget för att de på grund av sin funktionsnedsättning har fått dyrare boendekostnader. De flesta av dem till följd av att de blivit rullstolsburna och därför varit tvungna skaffa större lägenhet.

Tar ny hänsyn till andra behov
Med de nya riktlinjerna kan fler än så ha rätt till kommunalt bostadstillägg, tror Erik Gedeck.

− Hittills har tillägget främst varit styrt av bostadens utformning. Nu kan vi även se till andra behov som kan uppstå som en följd av en funktionsnedsättning, som till exempel närhet till samhällsservice, säger han.

Dessutom görs förbättringar för separerade föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

− Med de nya riktlinjerna ska bägge föräldrarna kunna få tillägg vid växelvis boende. Så har det inte varit tidigare, säger Erik Gedeck.