Nya sätt att bygga och bo. Intresset för att bo tillsammans med andra och att själv vara med och utforma sitt boende ökar. Fastighetskontoret vill underlätta för byggemenskaper och gemensamhetsboende, bland annat genom att bredda möjligheterna att få markanvisning.

Att människor bygger hus till sig och sina familjer själva förekommer. Men än så länge är det relativt ovanligt att gå ihop i större grupper för att bygga hus med plats för många.

Anna Olsson, fastighetskontoret, tror att det kommer bli vanligare. Under ett seminarium i Göteborgs Stads paviljong i Race Village, Frihamnen, berättade hon om fastighetskontorets arbete med att stötta göteborgare som vill bygga och bo tillsammans.

– Många tycker att det byggs för ensidigt i Göteborg, och det finns behov av större variation och mångfald. I det sammanhanget kan byggemenskaper vara ett bra alternativ.

Minskade kostnader och ökat engagemang
Anna Olsson ser flera fördelar med att de som vill kan bygga tillsammans med andra. Eftersom det inte finns vinstintresse på samma sätt som när kommersiella byggföretag driver processen kan kostnaderna bli lägre. Hon tror också att kvaliteten i boendet kan öka.

– Om man vet att man själv ska bo i ett hus har man kanske större engagemang för att det ska hålla över lång tid och vara enkelt att förvalta.

I Tyskland är byggemenskaper vanliga i vissa städer. Men i Sverige är konceptet fortfarande relativt nytt och oprövat. I Göteborg är BRF Kumlet på Brännö det första exemplet. Processen drog igång innan fastighetskontoret ändrat sitt sätt att arbeta, och de åtta lägenheterna stod färdiga 2013.

Ytterligare en byggemenskap planeras nu för en tomt på Guldmyntsgatan i Högsbo. Där har en förening bildats, som fått en preliminär markanvisning av fastighetskontoret.

Markanvisning på nya sätt
När Göteborgs Stad upplåter ny mark för byggnation görs en detaljplan. Vanligtvis sker markanvisningarna – som avgör vilka som får köpa marken – i inledningen av den processen. Det kan göra det svårt för grupper som vill bygga tillsammans, enligt Anna Olsson.

– Det är långa processer, och risken är att folk hinner skilja sig eller flytta från stan under tiden.

Fastighetskontoret har därför börjat vänta med vissa markanvisningar, för att tiden fram till färdigt bygglov inte ska bli så lång.

Framöver kan det även finnas behov av fler riktade markanvisningar, tror Anna Olsson.

– När byggemenskaper blir en vanligare form för byggande tror vi att det blir viktigt att anvisa tomter direkt.

Gemenskapsboenden i Kortedala och Kålltorp
Göteborgs Stad jobbar även på andra sätt för att göra det lättare att bo tillsammans. För det ska inte vara nödvändigt att bygga sitt eget hus. I Kortedala planerar Familjebostäder för ett nytt hyreshus, där föreningen Bo ihop ska blockhyra ett stort antal lägenheter för ett gemenskapsboende. Ett liknande projekt är även på gång i Kålltorp.

Anna Olssons främsta råd till dem som vill bygga och bo tillsammans med andra är att gå ihop i en grupp med likasinnade. Där kan fastighetskontoret hjälpa till att förmedla kontakter. Bland annat hålls en temadag om byggemenskaper den 17 september i Frihamnen. Där finns möjlighet att både lära sig mer och knyta nya kontakter.